Hopp over navigeringen.

Gruppen for akustikk

Opprinnesen til ordet "akustikk" er det greske ordet akuein som betyr "å høre". Akustikk har således med hørsel og lydoppfattelse å gjøre. I dag omfatter ordet en mye bredere vitenskapsgren. Akustikk har blitt vitenskapen om ulike aspekter av lyd og vibrasjon, som f.eks ultralyd i medisinsk diagnostikk, ultralyd for sonar- og seismiske målinger, lyd som uønsket støy og vibrasjon, lyd som kommunikasjon med tale og musikk, samt ulike aspekter av høring og lydoppfattelse.

Akustikk som vitenskap er relatert til en mengde profesjoner og kommersielle aktiviteter og administrasjon, og er ofte knyttet til menneskelige aktiviteter. De viktigste aktivitetene til akustikkgruppen er romakustikk, musikk og elektroakustikk, måleteknikk, numerisk akustikk, materialakustikk, marin akustikk og signalbehandling. I tillegg foregår forskning og undervisning i akustikk ved flere institusjoner i Trondheim-området.

Nøkkelområder

Gruppespesifikke